Könyvtártörténet dokumentumokban

„A scholarok a szakmai tudásuk erős fundamentumát a bányászati könyvek teljes figyelmességgel történő szorgalmas tanulmányozás révén rakhatják le…”

Instrukció azaz tantervi utasítás. VI. Pro sexto. (Selmecbánya, 1735) - Miskolc, NME, 1984. p. 10. A fordítás készült: Chronologisch-systematische Sammlung der Berggesetze derösterreichiscehn Monarchie. Hrsg. Franz Anton Schmidt. 2. Abt. Königreiche Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Slavonien und des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Wien, Hof- und Staats-Aerarial Druck, 1834. p. 476-494.


„Jóváhagyom ezen elkészített tervezetet és különös megelégedéssel tölt el a bizottság elnökének az ügy iránt tanúsított buzgalma, azonban az erdészeti kultúra oktatására is különös gondot fordítsanak, mert ez a kultúra a bányászat számára elengedhetetlenül szükséges.”

Tantervi Utasítás Mária Terézia saját kezű feljegyzésével - 1770. április 2. Hofkammer Archiv, Wien


Az akadémiai könyvtár

In: Pauer János: A selmeczbányai magyar királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia története alapításától vagyis 1770-től kezdve az 1895/96. tanév végéig. - Selmeczbánya, Joerges Á. Özvegye és fia könyvnyomója, 1896. p. 193-196.


„A hallgatók szorgalmasan látogatták a nov. elején megnyílt, 40 személyre kényelmesen berendezett olvasótermet s használták a főiskolai könyvtárt, főképpen a szükségletöknek megfelelően összeállított kézi könyvtárt, mely utóbbi - a rendelkezésre állott (korlátolt) pénzösszeg felhasználásával eszközölt első beszerzés folytán - 462 művet tartalmaz, 1058 kötetben. Felette sajnos, hogy a hallgatók igen tetemes része semmi idegen nyelvet nem ért s így a könyvtárnak nagy számú idegen nyelvű műveit nem tanulmányozhatja.”

Fodor László: A m. kir. Bányászati és erdészeti főiskola az 1905-1906 tanévben. - In: Bányászati és Kohászati Lapok XXXIX. Évfolyam II. köt.1906. 20. p. 529-530.


Selmecről Sopronba - Az átköltözés iratanyagából
A főiskolai értéktárgyak megmentésére kiküldött bizottság felterjesztése az illetékes Ministériumokhoz. 1920. február 20.

NymE Központi Levéltár, Sopron, 203-1920.


Biztonságban a legértékesebb könyvek a Pannonhalmi Apátságban

NymE Központi Levéltár, Sopron - Pannonhalmi Apátság Levéltár, 297-1928.


Jelentés a könyvtár helyzetéről, átadás-átvételi dokumentum - 1930

Könyvtárvizsgáló bizottság jelentése, 1930. november 25. - NymE Központi Levéltár, Sopron, 1458-1930.


Javaslat a könyvtár elhelyezésére - Új könyvtárépület tervei - 1935/36

Műszaki leírás a m. kir. Bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar központi könyvtárépületének tervezetéhez, 1935. XII. 15. - NymE Központi Levéltár, Sopron, 420-1935/36.


Jelentés a könyvtár helyzetéről - 1936/37

A magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki karának fölterjesztése a műegyetem bánya- és kohómérnöki osztályának korszerű kiépítése, 1937. június 10. - NymE Központi Levéltár, Sopron, 478-1936/37.


Kérelem és segítség kérés a könyvtár működéséhez - 1942. július 1.

NymE Központi Levéltár, Sopron, 1435-1941/42.


Jelentés a könyvtár helyzetéről: A könyvtár él és működik, de… - 1946. július 16.

NymE Központi Levéltár, Sopron, 785-1946.


A könyvtár költségvetése és állapota - 1947. március 22.

NymE Központi Levéltár, Sopron, 362-1947.


Sopron - Miskolc: A selmeci könyvtár tulajdonjoga

A selmeci könyvtár átruházásához jegyzőkönyv-tervezet. - NymE Központi Levéltár, Sopron, 585/11/1966.