A Könyvtár épületének felújítása

„2008. júliusától újabb felújítási munkálatok vették kezdetét a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában és Levéltárában.

A Központi Könyvtár jelenlegi épülete 1977-ben épült. Akkoriban ez az épület a hazai nagyobb önálló egyetemi könyvtárépületek között kiemelkedő helyet foglalt el. Mára azonban a dokumentumok megnövekedett száma és az infrastruktúra korszerűtlensége következtében elodázhatatlanná vált a felújítás.

A teljesen új megjelenés megvalósítása sajnos pénz- és időhiány miatt nem történhet meg, viszont az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) támogatásával, közel 50 millió forint értékű beruházással sor került valamennyi üvegfelület cseréjére és jelenleg még folyamatban van a teljes elektromos hálózat, a vizesblokkok rekonstrukciója.

2008. júliusától kezdődően négy hónapon keresztül működött a Központi Könyvtár az épületet körbeölelő állványzatok mögött. Az üvegfelületek teljes cseréjével (új hőszigetelt ablakok kerültek a helyükre) párhuzamosan zajlott a hőszigetelés.

E munkákkal párhuzamosan augusztusban sor került egy - már régóta szükségesnek tartott - különterem kialakítására az olvasói szinten, amely együtt szolgálja a tanulói tér, a számítógép-használat és az oktatóterem céljait. A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának olvasó terét egybefüggően építették meg 1977-ben. Ez azt jelentette, hogy a kölcsönző, tájékoztató, olvasótermi és számítógép-használati terek egy légtérben helyezkedtek el a katalógusokkal és a szabadpolcos állományi résszel együtt. A különterem kialakítása megkövetelte az egész olvasótér átrendezését, hiszen az újonnan épített terembe került elhelyezésre az olvasók számára rendelkezésre álló számítógépek nyolcvan százaléka. A számítógépek megüresedett helyére pedig át kellett csoportosítani a leválasztott térből felszabadult jegyzeteket, könyveket, egyéb dokumentumokat.

Jelenleg folyamatban van a teljes elektromos hálózat felújítása és megoldásra vár még a vizesblokkok rekonstrukciója is.

A felújtási munkálatok alatt a Központi Könyvtár teljes nyitvatartási idő mellett biztosítja szolgáltatásait. Rendezvényeit (október 7.: minőségfejlesztési tréning; október 9-11: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mezőgazdasági Szervezetének kihelyezett szakmai konferenciája; október 17-18.: VIII. Közgyűjteményi Napok; december 9.: EBSCO-tréning) a munkálatok ellenére is megtartotta és megtartja. A felújítási munkálatok előreláthatólag 2009. tavaszáig húzodnak el.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának részleges felújítása nem kis feladat elé állította a könyvtáros kollégákat és az olvasókat egyaránt. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárában dolgozó kollégák szorgalmas, kitartó munkával álltak amellé, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának jövőbeni minél hatékonyabb működése érdekében egy esztétikailag szebb, infrastruktúráját tekintve korszerűbb épületben dolgozhassanak és fogadják a látogatókat.”

Tompa Mónika: Megújul(t) a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és Műemlékkönyvtára. - In: Könyvtári Levelező/lap, 2008. 12. sz. p. 22-24.

RégenKözbenMa