Doktori Repozitórium

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsżoktatásról 53/A. §, valamint a Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról jogszabálynak megfelelve a Soproni Egyetem az intézmény PhD értekezéseit DOI számmal látja el és a Magyar Tudományos Művek (MTMT) tárában rögzíti, teljes szövegű nyilvánossá tételét a SOE Doktori Repozitóriumbanbiztosítja.

A Doktori Repozitórium az integrált Nyugat-Magyarországi Egyetemen (2000. január 1.), valamint jogutódja, a Soproni Egyetemen megvédett doktori értekezéseket tartalmazza. A repozitóriumban tárolt anyagok - a kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetőek.