Küldetésnyilatkozat

A Központi Könyvtár és tagkönyvtárai küldetése, hogy elősegítsék az intézményben folyó oktató-kutató, tanulmányi és közművelődési tevékenységet. Biztosítsák az információhoz és tudásanyaghoz történő szabad hozzáférést, együttműködve az EISZ és más elektronikus elérésű előfizetett és nem előfizetett országos és nemzetközi, valamint saját építésű adatbázisokkal, információforrásokkal. Oktatási tevékenység keretében támogassák a hallgatókat a szakirodalom használatának elsajátításában, az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasság és készség megszerzésében. Részt vállalnak a tudásalapú társadalom megvalósulása és az élethosszig tartó tanulás támogatásában saját és a felhasználók képzése útján. Céljaik eléréséhez minőségbiztosítási rendszert működtetnek.