Magyar Tudományos Művek Tára

A Magyar Tudományos Akadémia létrehozta a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT), a hazai tudományos művek hiteles adatbázisát. Az adatbázis létrehozását az Akadémián kívül négy szervezet - a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), a Magyar Rektori Konferencia, valamint az Országos Doktori Tanács - határozta el.

"Ez azt jelenti, hogy ezen intézmények valamennyi kutatója tudományos munkásságát, tudományos teljesítményét jellemző adat ellenőrzött módon bekerül az adatbázisba. Ugyancsak bekerülnek e tudományos munkákra vonatkozó hivatkozások is, valamint minden olyan adat, amelyeket figyelembe vesznek különböző döntéseknél, legyen az pályázat elbírálása, egyetemi tanári kinevezés, akadémia doktori cím odaítélése, vagy az Akadémia új tagjainak a megválasztása. Reményeink szerint ebben az adatbázisban lényegében minden magyar tudományos munka megjelenik - akár személyekre, akár intézményekre vonatkozóan."