Fogalomtár

Információgyűjtés: tudatos személyes, kereskedelmi, tapasztalati források alapján, információk rendszerezett összegyűjtés

Gyűjtött információ feldolgozása: korábban szerzett információkból újabb információkat nyerhetünk

Gyűjtött információ tárolása: információ átörökítése, valamilyen adathordozón történő tárolása

Gyűjtött, feldolgozott és tárolt információ szolgáltatása: a feldolgozott és tárolt információk továbbadása, átörökítése

Igényfelmérés: a könyvtárosok felmérik milyen dokumentumok beszerzésére van szükség, utána pedig egy rendelési ajánlatot készítenek (kiadói, katalógusok ajánlatok alapján)

Megrendelés: az ajánlatok számbavétele és a végleges dokumentum megrendelési lista elkészítése

Érkeztetés: a megrendelt dokumentumok megérkezése után ellenőrzés és leltári számokkal, helyrajzi számokkal, raktári jelzettel való ellátás

Feldolgozás: a művek formai illetve tartalmi feldolgozása

Formai feldolgozás: számbavétel és azonosítás

Tartalmi feldolgozás: információkereső nyelvek szerinti tartalmi feltárás, a gyűjtött információ tartalmának tárgyszavakkal, ETO-jelzettel való ellátása

Állományi elhelyezés: a feldolgozása után a dokumentumok a megfelelő helyre kerülnek, úgymint az olvasószint vagy raktár

Kölcsönzés: a keresett dokumentum kivétele a könyvtár állományából, meghatározott időre és feltételek mellett, többnyire könyvek, illetve a folyóiratok is korlátozottan vihetőek ki

Tájékoztatás: részletes ismertetés a könyvtár állományáról, történetéről, bármilyen kérdésre való válaszadás

Könyvtárközi kölcsönzés: Ez a szolgáltatás akkor igényelhető, ha az olvasónak olyan könyvre, vagy folyóiratcikkre van szüksége, amely nincs meg a könyvtár állományában. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár valamennyi beiratkozott olvasója igénybe veheti.

Elektronikus információszolgáltatások: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzeti programja, amely központilag, nemzetközi és magyar információforrások használatát teszi lehetővé a felsőoktatás hallgatói, oktatói és kutatói, valamint a tudományos kutatóintézetek (MTA) munkatársai számára. (http://hu.wikipedia.org/wiki/EISZ )

Szelektív információszolgáltatás: különválasztott, kiválasztott információk szolgáltatása

Szakirodalmi kutatás: egy konkrét téma, szakirodlaom kutatása

Hivatkozások

http://hu.wikipedia.org/wiki/EISZ

http://mek.oszk.hu/03000/03088/html/funkcioi.htm

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_26_mediumismeret_i_scorm_05/31_az_informci_tja.html