Útmutató

Útmutató a tananyag használatához

A tananyag szerkezete és felépítése azt a célt szolgálja, hogy egy könnyen tanulható, átlátható, feldolgozható tananyag legyen. Minden elektronikus tananyagot modulokra osztottam, melyek segítségével kisebb egységekben sajátítható el a teljes ismeretanyag. Minden modulhoz több gyakorló feladat is tartozik, melyek segítségével gyakorolható az elektronikus tananyagból megszerzett tudás. A tananyag online tananyag, vagyis a használatához állandó internetkapcsolatra van szükség.

A tananyagban természetesen mindenki számára vannak nehezebben és könnyebben tanulható részek is.

Hasznos lehet, ha a hallgató az elméleti részeknél felidézz egy példát és ahhoz kapcsolódva rögzíti az adott ismereteket. Ha nagyon felkeltette az érdeklődését a tananyag tartalma mindig hasznos az interneten keresni a témához további ismereteket is. Természetesen, amikor bővebb magyarázatra van szükség a tananyagban mindig talál kiegészítő linkeket és forrásokat és ezen kívül az adott tartalomra internetes keresőbe is rákereshet.

A tananyag jellemzői:

 • A hallgatók önálló munkájára épül éppen ezért a hallgatók felelőssége a szokásoshoz és a hagyományos tanulási formákhoz képest jóval nagyobb
 • Természetesen a hallgatók minden segítséget megkapnak az önálló tanuláshoz
 • A hallgatóknak figyelniük kell a követelményekre és az útmutatóra, a tananyagot ezek figyelembevételével dolgozzák fel
 • A hallgatók folyamatosan foglalkozniuk kell a tananyaggal
 • A hallgatóknak használniuk kell különböző tanulási segédanyagokat
 • A hallgatók saját maguk állítják fel a tanulás ritmusát
 • gyakorlati tanácsok
 • a tanulási idő helyes megválasztása - célszerű délelőtt vagy kora délután, evés után, minden nap nagyjából ugyanabban az időben
 • a tanulás helye - célszerű asztalnál, ülve tanulni
 • a tanulás módszere - célszerű egyszeri elolvasás után, kijegyzetelni, kiemelni, bejelölni a számunkra fontos információkat, esetlegesen saját példákat írni mellé és újra elolvasni. A tanulás során a koncentráció fontossága elengedhetetlen, ha el szeretnénk sajátítani a tananyagot.
 • A hallgatóknak különböző gyakorló és ellenőrző feladatokat kell megoldaniuk.[1]

A számítógép előtt azt interneten keresztül, kényelmesen otthonról elérhető mindaz, amiért a hagyományos oktatási formában még a tanteremben végig kellett ülni az előadásokat.

Ellenőrző kérdések:

A tananyagrészek végén különböző kérdések jelennek meg, amelyeket önállóan megválaszolva a hallgató ellenőrizheti saját tudását.

Offline tevékenységek:

A hallgató látja a feladatot, de nem tud beleszerkeszteni, beleírni és állományt feltölteni. Csak a tesztek kitöltésénél tudja az előre megírt válaszokat kiválasztani.

A hallgató helyes válasz esetén motiváló szöveget kap, míg ha a válasza helytelen, akkor újra át kell néznie a fenti tartalmat és újra megpróbálni a gyakorló feladatot, tesztet.

 

Tanulási tanácsok

A tananyag tartalmának feldolgozásakor, bármire vonatkoztathatnak, keressenek saját tapasztalatot, eseményt, történetet, írják le a saját véleményüket, amely az adott témához kapcsolódik, ezzel jobban tudnak azonosulni és később a leginkább a saját példákra fognak emlékezni.

A tanulásra fordítható idő elsősorban ajánlás, ettől természetesen el is lehet térni, hiszen mindenkinek más-más a tanulási szokása és módszere. Például ha a tananyag elolvasása közben jegyzetel, többször újra megnézi az adott leckét, ezzel mélyebben feldolgozza és így biztosan több időre lesz szüksége.

A hallgató teremtse meg a nyugodt tanuláshoz hozzátartozó körülményeket, hogy jobban tudjon koncentrálni (hely, időszak, szükséges eszközök, világítás, stb.)

Érdemes az ellenőrző kérdéseket később többször is elővenni és újra megválaszolni. A tanult ismereteket átbeszélni egy kurzustárssal is ez jóval hatékonyabbá teszi a tanulást, így jobban elmélyül az ismeret és azt később könnyebben fel tudjuk majd idézni.

 

Fogalomtár

A tananyag tartalmában lévő idegen és könyvtári kifejezésekhez kapcsolódó fogalmak és szavak részletesebb kifejtését készítettem el. Kurzusonként készítettem egy fogalomtárat.

Külalakjában tulajdonképpen egy hagyományos szótári formára hasonlít a megjelenése különböző fogalmakkal ellátva. A szerző nincs megjelenítve.

- a szövegben más színnel jelölve egyfajta linkként működve a szavakra helyezve a kurzort rövid fogalommagyarázat jelenik meg

- így olvashatóvá válik a fogalom értelmezése

- célszerű készíteni az ismeretlen kifejezésekről egy saját fogalomtárat is, így a saját kifejezéseikkel, utána járással (megbízható forrásokból) megmagyarázhatja a szavakat

- célszerű összeírni megfigyelési szempontokat és jegyzetelni is, ezzel még jobban elő lehet segíteni a tanulási folyamatot.[2][1] E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban: http://goo.gl/eTwv0b [Letöltés ideje: 2014.03.08.]

[2] Tanulási útmutató: e-lerning típusú minősített továbbképzési programok tananyagának feldolgozásához: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/tanulasi-utmutato-e-learning-tananyaghoz-20130829.original.pdf [Letöltés ideje: 2014.03.08.]

 


Útmutató a Google Scholar/Tudós használatához

A Google Scholar Google Tudós: a Google hivatkozási adatbázisa. Egyfajta keresőszolgáltatás, mely az Interneten elérhető források hivatkozásainak indexelésén alapul.

A speciális keresésében a szerzőre, a folyóirat nevére és a cikk megjelenési dátumára is lehet keresni.

A publikációk keresése hivatkozáskapcsolat:

 • idézetek száma: idéző irodalom,
 • kapcsolódó cikkek: az idézett közleményeket idéző publikációk,
 • fájl típusa és az internetforrás: idézett közlemények a begyűjtött teljes szövegben.[1][1] Információkeresés a természettudományi szakirodalomban II. fejezet - A szakirodalom előállítása, feldolgozása és értékelése: Tudományos érték és idézettség http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/InformaciokeresesATermeszettudomanyiSzakirodalomban/ch02s02.html#d0e5938 [Letöltés ideje: 2014.03.08.]