Önellenőrző kérdések

iDevice ikon Ismeretellenőrző kérdések

1. Mi az információ, dokumentum, szakirodalom, könyvtár fogalma?

2. Ismertesse az információ, dokumentum, szakirodalom, könyvtár típusait!

3. Melyek a tudományos publikáció jellemzői?

4. Határozza meg az elektronikus, digitális, virtuális könyvtár fogalmait!

5. Mi az OPAC? (feloldása, fogalma, értelmezése)

6. Ismertesse a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára által épített könyvtári adatbázis (WEBOPAC) tartalmát, keresőfelületének jellemzőit!

7. Ismertesse a logikai operátorok fajtáit! Mi a csonkolás?

8. Mi az információkereső nyelv fogalma? Milyen típusait ismeri?

9. Ismertesse az információkeresés folyamatát!

10. Mi az integrált könyvtári rendszerek lényege?

11. Soroljon fel interneten keresztül szabadon hozzáférhető szakinformáció forrásokat konkrét példákkal (magyarországi közös katalógusok, külföldi WEBOPAC-ok, keresőgépek, portálok, metakeresők, e-folyóiratok, cikkadatbázisok), röviden jellemezze azokat!

12. Soroljon fel interneten keresztül korlátozottan hozzáférhető szakinformáció forrásokat (EBSCO, EISZ), röviden jellemezze azokat!

Hivatkozás

Elméleti felkészítő kérdések

 


iDevice ikon Beküldendő feladat
A fenti következő 4. 5. 7. 11. 12. kérdésekre adott válaszait küldje el a következő címre:  library@nyme.hu