Dokumentumok fajtái II.

Tartalmi ismérvek szerint:

Direkt (tényközlő) tájékoztató eszközök, amelyek közvetlenül tartalmazzák az ismereteket: kézikönyv, monográfia, lexikon, enciklopédia, szótárak, adattárak,statisztikai kiadványok, évkönyvek, eseménytárak, cím- és névtárak, atlaszok, jogszabálygyűjtemények, időszaki kiadványok, aprónyomtatvány, audovizuális és elektronikus dokumentumok.

Indirekt (irodalomközlő) tájékoztató eszközök, amelyek megmutatják, mely művekben találhatunk választ kérdésünkre: bibliográfia - nemzeti, szak, ajánló, másodfokú, sajtó.

Segédkönyvek (lexikon, enciklopédia).

Szótárak (egynyelvű, többnyelvű).

Kisnyomtatványok (aprónyomtatványok, egyleveles nyomtatvány /plakát, színlap, röpirat/, szabadalom, szabvány).

Kéziratok (szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk, utijelentések, stb.)

 

Igaz-Hamis kérdés
Válaszoljon a következő kérdésekre!


A lexikon kézirat?

Igaz Hamis     


A szakdolgozat segédkönyv?

Igaz Hamis


Az időszaki kiadványok indirekt (irodalomközlő) tájékoztató eszközök?

Igaz Hamis


A bibliográfiák direkt (tényközlő) tájékoztató eszközök?

Igaz Hamis


Az utijelentések kisnyomtatványok?

Igaz Hamis