Útmutató

Útmutató a tananyag használatához

A tananyag szerkezete és felépítése azt a célt szolgálja, hogy egy könnyen tanulható, átlátható, feldolgozható tananyag legyen. Minden elektronikus tananyagot modulokra osztottam, melyek segítségével kisebb egységekben sajátítható el a teljes ismeretanyag. Minden modulhoz több gyakorló feladat, valamint interaktív feladat is tartozik, melyek segítségével gyakorolható az elektronikus tananyagból megszerzett tudás. A tananyag online tananyag, vagyis a használatához állandó internetkapcsolatra van szükség.

 

A tananyagban természetesen mindenki számára vannak nehezebben és könnyebben tanulható részek is.

Hasznos lehet, ha a hallgató az elméleti részeknél felidéz egy példát, és ahhoz kapcsolódva rögzíti az adott ismereteket. Ha nagyon felkeltette az érdeklődését a tananyag tartalma, mindig hasznos az interneten keresni a témához további ismereteket is. Természetesen amikor bővebb magyarázatra van szükség, a tananyagban mindig talál kiegészítő linkeket és forrásokat, és ezen kívül az adott tartalomra internetes keresőbe is rákereshet.

A tananyag:

 • A hallgatók önálló munkájára épül éppen ezért a hallgatók felelőssége nagyobb, a szokásos és hagyományos tanulási formákhoz képest a saját tanulásukkal kapcsolatban
 • A hallgatók minden segítséget megkapnak az önálló tanuláshoz
 • A hallgatók figyeljenek a követelményekre és az útmutatóra, a tananyagot ezek figyelembevételével dolgozzák fel
 • A hallgatók folyamatosan foglalkozzanak a tananyaggal
 • A hallgatók figyeljenek a fórumon lévő kommunikációra, ahol megoszthatják egymással véleményeiket, tapasztalataikat
 • A hallgatók használjanak tanulási segédanyagokat
 • A hallgató saját maga állítja fel a tanulási ritmusát
 • gyakorlati tanácsok
 • a tanulási idő helyes megválasztása - célszerű délelőtt vagy kora délután, evés után, minden nap nagyjából ugyanabban az időben
 • a tanulás helye - célszerű asztalnál, ülve, mindig ugyanazon a helyen tanulni
 • a tanulás módszere - célszerű egyszeri elolvasás után, kijegyzetelni a számunkra legfontosabb információkat, vagy kiemelni, bejelölni, saját példákat írni mellé és újra elolvasni. A tanulás során a koncentráció fontossága elengedhetetlen, ha elszeretnénk sajátítani a tananyagot.
 • A hallgatók oldják meg (akár többször is) a gyakorló és önellenőrző feladatokat.[1]

 

A számítógép előtt azt interneten keresztül, kényelmesen otthonról elérhető mindaz, amiért a hagyományos oktatási formában még a tanteremben végig kellett ülni az előadásokat.

Címoldal:

- melyen megtalálható a tananyag célja, előzetes ismeretek

- és a tanulásra fordított idő

Tananyag leckék:

- szöveges tartalmakkal, illusztrációkkal, képekkel, animációkkal

- valamint videó, amely bármikor megállítható és többször is megnézhető

Ellenőrző kérdések:

- a tananyagrészek végén különböző kérdések jelennek meg, amelyeket önállóan megválaszolva a hallgató ellenőrizheti saját tudását

Offline tevékenységek:

A hallgató látja a feladatot, de nem tud beleszerkeszteni, beleírni és állományt feltölteni. Csak a tesztek kitöltésénél tudja az előre megírt válaszokat kiválasztani.

A hallgató helyes válasz esetén motiváló szöveget kap, míg ha a válasza helytelen, akkor újra át kell néznie a fenti tartalmat és újra megpróbálni a gyakorló feladatot, tesztet.

 

 

Tanulási tanácsok

- a tananyag tartalmának feldolgozásakor, bármire vonatkoztathatnak, keressenek saját tapasztalatot, eseményt, történetet, írják le a saját véleményüket, amely az adott témához kapcsolódik, ezzel jobban tudnak azonosulni és később a leginkább a saját példákra fognak emlékezni

- a tanulásra fordítható idő elsősorban ajánlás, ettől természetesen el is lehet térni, hiszen mindenkinek más-más a tanulási szokása és módszere. Például ha a tananyag elolvasása közben jegyzetel, többször újra megnézi az adott leckét, ezzel mélyebben feldolgozza és így biztosan több időre lesz szüksége.

- teremtse meg a nyugodt tanuláshoz hozzátartozó körülményeket, hogy jobban tudjon koncentrálni (hely, időszak, szükséges eszközök, világítás, stb.)

- a feltett ellenőrző kérdések, adjuk meg a válaszokat majd vessük össze az elméletben megfelelő helyes válaszokkal így megláthatjuk a valós tudásunkat

- érdemes az ellenőrző kérdéseket később többször is elővenni és újra megválaszolni

- érdemes a tanult ismereteket átbeszélni egy kurzustárssal is ez jóval hatékonyabbá teszi a tanulást, így jobban elmélyül az ismeret és azt később könnyebben fel tudjuk majd idézni

- a tananyag egyes részei letölthetők és ki is nyomtathatók, így bármikor internetkapcsolat nélkül is előtudja venni és áttudja nézni

 

Fogalomtár

A tananyag tartalmában lévő idegen és könyvtári kifejezésekhez kapcsolódó fogalmak és szavak részletesebb kifejtését készítettem el. Kurzusonként készítettem egy fogalomtárat.

Külalakjában tulajdonképpen egy hagyományos szótári formára hasonlít a megjelenése különböző fogalmakkal ellátva. A szerző nincs megjelenítve.

- a szövegben más színnel jelölve egyfajta linkként működve a szavakra helyezve a kurzort rövid fogalommagyarázat jelenik meg

- így olvashatóvá válik a fogalom értelmezése

- célszerű készíteni az ismeretlen kifejezésekről egy saját fogalomtárat is, így a saját kifejezéseikkel, utána járással (megbízható forrásokból) megmagyarázhatja a szavakat

- célszerű összeírni megfigyelési szempontokat és jegyzetelni is, ezzel még jobban elő lehet segíteni a tanulási folyamatot.[2][1] E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tamop544c.pli.sze.hu%2Fattachments%2Farticle%2F16%2Fe_learning_tananyagfejlesztes_kovacsmiklos.ppt&ei=ZDQgU_KuKYmUtQbk3oCQAQ&usg=AFQjCNEpMyVtPbVx1hFtcWn0BTmddf_25Q&sig2=xOfZXCtJXAAHELhWTwtSew&bvm=bv.62788935,d.Yms [Letöltés ideje: 2014.03.08.]

 

[2]Tanulási útmutató: e-lerning típusú minősített továbbképzési programok tananyagának feldolgozásához: http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/tanulasi-utmutato-e-learning-tananyaghoz-20130829.original.pdf [Letöltés ideje: 2014.03.08.]