Információk feldolgozása

Hogyan dolgozzuk fel az információkat?

 

Először is szükség van a cél meghatározására, miután ez megtörtént célszerű neki állni az anyaggyűjtésnek, ami lehet jegyzeteléssel, gépeléssel, fénymásolással, cédulázással. A lényeg, hogy a számunkra fontos részeket kiemeljük és természetesen már az anyaggyűjtés folyamán meg kell jelölnünk a forrásokat. Ezeket nevezzük hivatkozásoknak, ha ezt a későbbiek folyamán sem tesszük meg, akkor van a szó a plagizálásról, plágiumról:

Ez azt jelenti, ha valaki az eredeti szerző munkáját a saját munkájaként tünteti fel és saját publikált munkájában hivatkozás nélkül használja fel, ezzel tulajdonképpen az eredeti szerző jogait sérti meg.

 

Hivatkozási példák

Könyv

Csizmadia Balázs: E-learning, digitális tananyagok készítése: módszertan és megvalósítás. - Debrecen: Debreceni Egyetem Informatikai Kar, 2008. 60 p.

 

Egyetemi jegyzet

Dudás Anikó, Guitman Barnabás: Könyvtárinformatika - bölcsészet, társadalomtudomány: egyetemi jegyzet. - Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2011. - 284 p.

 

Folyóirat

Felvégi Emese: Távoktatás, e-learning és nyitott oktatás Anglia, az Egyesült Államok, Finnország, Németország, Svédország oktatási rendszerében In: Új Pedagógiai Szemle 2005. 12. szám 92-99 p.

 

Szakdolgozat

Péringer Petra: E-learning és az e-learning könyvtár [elektronikus dok.]. - Szakdolgozat; Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ (Szombathely), 2011. - 2012. - 73 p. - Levelező, Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Tanszék, Informatikus könyvtáros, MA

 

Elektronikus forrás

Koltay Tibor (2007): Virtuális, elektronikus, digitális: Elméleti ismeretek a 21. század könyvtárához. - Budapest: Typotex. Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár. Online. http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/pdf/b10095.pdf [Letöltés ideje: 2014.03.07.]

 

 

Segédletek

A bibliográfiai hivatkozások elkészítése

Hivatkozás

Hivatkozások

Hogyan hivatkozzak?

Wikipédia: Hivatkozások