A főosztályok további tíz osztályt, az osztályok további tíz alosztályt tartalmaznak

5 Természettudomány

51 Matematika

52 Csillagászat, asztrofizika

53 Fizika

54 Kémia, ásványtan

55 Földtudományok, geológia

56 Őslénytan

57 Biológia

58 Botanika, növénytan

59 Állattan

Egy számjegy hozzáadásával további felosztásra van mód

5 Természettudományok

58 Botanika, növénytan

581 Általános növénytan

581.1Növényfiziológia

581.14 Fejlődés

581.141 Magképződés

Magyarázatos ETO mutató

(online katalógus->Országos Széchényi Könyvtár->Keresés-adatbázis választás->magyarázatos ETO)