A NymE Központi Könyvtár számítógépes online katalógusában található adatbázisok

  1. Állományi 1995. 01.01-től - retrospektív feldolgozás folyamatos (jelenleg 1993-ig teljes)
  2. Benedek Elek Pedagógiai Kar könyvtári adatbázisa (1998.01.01-től)
  3. Geoinformatikai Kar könyvtári adatbázisa
  4. Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar könyvtári adatbázisa (2001-től)
  5. Műemlékállományi adatbázis
  6. MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Könyvtára
  7. Erdészeti Tudományos Intézet könyvtári állománya
  8. Nyírerdő Zrt. könyvtári állománya

A NymE Apáczai Csere János Kar Könyvtárának honlapján Moodle keretrendszerben elérhető a következő multimédiás tananyag:

Könyvtári katalógus: CORVINA, az olvasó lehetőségei című videóanyag.

A videó megtekintéséhez kérje a könyvtárostól a felhasználónevet és jelszavat.

Elérhetőség:

NymE Apáczai Csere János Kar Könyvtára: konyvtar@atif.hu

NymE Központi Könyvtár és Levéltár: library@nyme.hu