OPAC

Minden olyan bibliográfiai adatbázis felhasználói felülete, amely a dokumentumok „könyvtári leírásait" teszi nyilvánosan hozzáférhetővé.
Online Public Access Catalog (rövidítve OPAC) "jelentése: hálózaton elérhető, mindenki által használható számítógépes könyvtári katalógus. Tulajdonképpen minden olyan bibliográfiai adatbázis felhasználói felületét így hívjuk, amely könyvek és az ezekhez kapcsolódó anyagok könyvtári leírásait teszi nyilvánosan hozzáférhetővé a hálózaton keresztül. Az OPAC-ok igen fontos tulajdonsága, hogy online, számítógépes hálózaton keresztül elérhető szolgáltatások." Forrás: http://mek.oszk.hu/03000/03088/html/opac.htm

 

Tehát amit fontos megjegyezni:

a könyvtárak nyilvános számítógépes katalógusai

bibliográfiai adatbázis

integrált könyvtári rendszer része

 

Adott könyvtár számítógépes katalógusa:

NymE KK opac-ja

Több könyvtár közös katalógusa:

MOKKA

ODR

A nemzeti anyagot a legteljesebben tartalmazó nemzeti katalógus:

OSZK katalógusa

Bibliográfiai szolgáltató katalógusa:

Online-Kataloge des Österreichischen Bibliothekenverbundes

 

 

iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
Hogy nevezzük több könyvtár közös katalógusát?
  
OSZK katalógusa
ODR
MOKKA

iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
Hogy nevezzük a nemzeti katalógust?
  
Nyme KK
OSZK katalógusa
MOKKA
ODR
OPAC

iDevice ikon Feladat
  1. Mi az OPAC? (feloldása, fogalma, értelmezése)[1]

 

·


[1] ZH felkészítő kérdések az "Információkeresés és -közlés" c. tantárgyhoz http://ilex.efe.hu/oktsegedlet/ZH_felkeszito_kerdesek.pdf [Letöltés ideje: 2014.03.12.]