A könyvtár felépítése (vegyes rendszerű) és a dokumentumok elhelyezése

"A különféle könyvtárak felépítése és belső rendje eltér. Meghatározza ezt az állomány mérete és összetétele. Ez alapján beszélünk zárt raktáras és szabadpolcos rendszerről. A lényegi különbség abból adódik, hogy az olvasótermekben, a kölcsönzőben szabadon hozzáférhető-e a könyvtári állomány nagyobbik része, vagy a dokumentumok tetemes része zárt raktárban van, ahova az olvasók nem mehetnek be. Nem ritka az sem, hogy a könyvtárak a vegyes rendszert választják. Ekkor van egy jelentős szabadpolcos rendszer, de a ritkábban használt, vagy védendő értékesebb állományt zárt raktárban tartják." Forrás: http://goo.gl/i4z6i3 

 

Zárt raktár:

  • könyvek, folyóiratok,
  • doktori értekezések (szakdolgozatok azon a tanszéken, ahol készültek),
  • helytörténeti gyűjtemény,
  • levéltár

Szabadpolcos állomány:

  • könyvek, folyóiratok (erdészeti, faipari folyóiratok),
  • jegyzetek,
  • szótárak,
  • kézikönyvtár (benne : lexikonok, enciklopédiák, szabványok, CD/DVD)

PATLIB-központ - szabadalmi könyvtár

ETO - Egyetemes Tizedes Osztályozás

OTO - Oxfordi Tizedes Osztályozás
iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
Mi található a zárt raktárban?
  
lexikonok
enciklopédiák
szótárak
doktori értekezések

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)
Mik találhatók a szabadpolcos állományban?
doktori értekezések
helytörténeti gyűjtemény
szótárak
levéltári dokumentumok
enciklopédiák
jegyzetekHogy hívják a Szabadalmi Könyvtárat?
ETO
PATLIB
OTO